گز میکس ممتاز ۵ طعم

دسترسی: در انبار

دربار گز :

انچه که یک گز خوب را از گز بد متمایز می کند خوش طعم بودن ان سفیدی رنگ ان باب شدن در دهان تازکی مغزهای پسته و بادام نچسبیدن به دندان در موقع مصرف و برخوردار بودن از نشان های استاندارد و تاریخ مصرف معتبر می باشد امروزه جهت رضایت افشار مختلف مردم افزودنی های دیگری چون عسل و زعفران و شکلات جای خود را در ترکیبات گز باز نموده است که در بسته بندی های مخصوص و در کنار گز های دیگر به عنوان سوغات اصیل اصفهان بر سر میز هر ایرانی و جهانگردانی که به اصفهان سفر می کند خودنمایی می کند.

450,000 ریال